خاطرات ساراکوچولوی من

تولدتولد تولدت مبارک .......

سلام دختر قشنگم .عزیزه دل مامان یکساله شدی .وای خیلی خوشحالم روزه تولدت روزیه که هیچوقت ازذهنم پاک نمیشه مامان جونی.امسال چون تولدت تومحرم بودو نمیشد جشن گرفت بااهنگهای بچه گونه مجلسمونو گرفتیم وخیلی خوش گذشت عکساش هست که میذارم برات اما قول میدم سال دیگه ایشالله یک تولدخیلی عالی برات میگیرم دخترنازم امسال نمیدونستی تولدیعنی چی وفقط دست میزدی اماسال دیگه جبران میکنیم با باباجونت.دسته باباجونت دردنکنه برات خیلی زحمت کشیده قدرشوبدونی گل مامان.
25 آبان 1393

پنجمین وششمین مرواریدای دخملم

عشقه مامان دوتادندون کوچولوهای دیگتم دوباره نیش زدن هرچی روکه میبینی دندون میگیری یکبارم پای خاله سمانه رو کبودکردی فدات بشم که اینقدبانمک شدی اینروزا همه ازت تعریف میکنن خیلی باهوشو زرتگی دخترنازه خودمی دیگه خیلی دوستت دارم نفسم 
25 آبان 1393
1