خاطرات ساراکوچولوی من

ماما

دخترنازم میگه ماما هورا چندروز پیش همش دنبالم گریه میکردی میگفتی ماما ماما قربون این حرف زدنت بشه مامان عاشقتم دختر نازم دوستت دارم
14 مهر 1393
1